En stor del af arbejdet består i at holde styr på de varer, der er på lageret, og at modtage og udlevere varer. Du skal kunne køre gaffeltruck, og kan bruge forskellige it-systemer, som bruges til at registrere varerne, så man altid ved, hvad lageret indeholder.
Som operatør, disponent eller medhjælper arbejder du i godsterminaler, lagervirksomheder, stormagasiner og andre opbevaringssteder.